Haaruitval bij vrouwen

Wat is haaruitval volgens het vrouwelijk patroon?
Haaruitval volgens het vrouwelijk patroon (HVPfemale pattern hair loss) is een type haaruitval dat op de kruin voorkomt en lijkt op de vrouwelijke tegenhanger van alopecia androgenetica zoals deze bij mannen wordt gezien. HVP is een type haaruitval dat bij vrouwen in de menopauze zeer veel voorkomt. Geschat wordt dat ongeveer de helft van alle vrouwen in de menopauze in meer of mindere mate last heeft van HVP. Haaruitval is voor veel vrouwen een probleem dat aanleiding kan geven tot emotionele stress en soms zelfs depressieve gevoelens.


Hoe ziet haaruitval bij vrouwen eruit?

HVP uit zich door een diffuse haaruitval op de kruin. In tegenstelling tot alopecia androgenetica bij mannen, waarbij een scherp omschreven kale plek ontstaat is er bij vrouwen sprake van een sterk verdunde haarimplant over een groter oppervlak van de kruin. Volledige kaalheid op de kruin komt bij vrouwen met HVP vrijwel niet voor. Wanneer echte kale plekken ontstaan moeten ook andere vormen van haaruitval overwogen worden. Karakteristiek voor haaruitval volgens het vrouwelijk patroon is dat de voorste haarrand grotendeels intact blijft.

Wat is de oorzaak van haarverlies bij vrouwen?
Terwijl bij mannen die kalen op de kruin een belangrijke rol is weggelegd voor mannelijke hormonen is dat bij haaruitval op de kruin bij vrouwen veel minder duidelijk. De overgrote meerderheid van vrouwen met HVP heeft normale spiegels van mannelijk hormoon in het bloed. Het feit dat de klachten vooral vrouwen in de menopauze treft maakt een rol voor hormonen echter wel waarschijnlijk. Een relatieve afname van de hoeveelheid oestrogenen in de menopauze zou een rol kunnen spelen, maar ook een verandering in gevoeligheid voor hormonen in de haarwortels. Nader onderzoek naar de oorzaken is in volle gang.

Hoe is het verloop?
De meeste gevallen van HVP openbaren zich in de menopauze, hoewel sommige vrouwen al vóór die tijd haaruitval kunnen ontwikkelen. Het verloop van HVP is moeilijk te voorspellen. De haaruitval kan soms in vlagen verhevigen (wat natuurlijk veel onrust en emotionele stress kan opleveren) en dan weer voor lange tijd stabiel blijven. Volledige kaalheid, ook plaatselijk, komt vrijwel niet voor. Ook niet in het eindstadium van HVP.


Hoe wordt haaruitval bij vrouwen behandeld?
Beverly Hills Salon heeft verschillende behandeling in de salon om haaruitval te vertragen en te verminderen. Meer info bij de salon.

About Us

Beverly Hills Salon is een jong en dynamisch bedrijf. Onze team besteedt veel zorg en aandacht aan de klanten. Wij zorgen er als team voor dat er een heel persoonlijke sfeer heerst binnen "Beverly Hills Salon". Bij Beverly Hills salon heerst een ongedwongen nieuwste trend zoals 10 a 20 minuut kleuren en keratine imfusion.

Like Ons Op Facebook